18 ก.ย. 2562 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรม “ด้วยรักและผูกพัน สายใยสัมพันธ์ บ.พ. สตรีสิริเกศ” เพื่อเป็นการแสดงกตเวทิตาจิต ให้กับนายวิเศษ น้อยมิ่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียน และนางศิริวรรณ มะโรณีย์ ในโอกาสเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีคณะครู และนักเรียนกิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมแสดงกตเวทิตาจิตกันอย่างพร้อมเพรียง

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

Loading