19 ก.ย. 2562 สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดศรีสะเกษ จัดงาน “งานกษิณานุสรณ์ 2562” ณ หอประชุมกิจเจริญไทย โรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย โดยในปีการศึกษา 2562 นี้ มีฝ่ายผู้บริหารโรงเรียนสตรีสิริเกศ ที่เกษียณอายุราชการ จำนวน 2 ท่าน คือ นายวิเศษ น้อยมิ่ง รองผู้อำนวย กลุ่มบริหารงานวิชาการ และนายยงยุทธ พรหมทา รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานบุคคล

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

Loading