24 ก.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิสิริเกศ ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมกาญจน์สิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยมูลนิธิสิริเกศ ได้รับอนุญาตจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2528 จัดตั้งขึ้นเพื่อสงเคราะห์ด้านการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศที่มีความประพฤติดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เป็นนักเรียนที่มีความดีเด่นในเรื่องวิชาการ และเสียสละอุทิศตนทำงานเพื่อสังคม

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

Loading