27 ก.ย. 2562 ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมครูเก่าโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 เพื่อเป็นการรำลึกคุณความดีและเพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ รวมถึงเป็นการเสริมสร้างกำลังใจแก่ผู้เกษียณอายุ ตลอดจนเป็นวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และแบบอย่างที่แสดงให้เห็นถึงความสำคัญอันทรงคุณค่าของปูชนียบุคคลที่ควรแก่การรำลึก

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

Loading