27 ก.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธี “กษิณานุสรณ์ ’62 สตรีสริเกศครูคือผู้สร้าง” ให้กับคณะครูที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมครูเก่าโรงเรียนสตรีสิริเกศ แขกผู้เกียรติ ร่วมแสดงความยินดีให้กับผู้เกษียณทุกท่าน

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

Loading