17 ต.ค. 2562 นายเทพปทาน ศรีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียน นำนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ แปลงนาสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง ณ แปลงนาสาธิต ดร.ทัศนีย์ อินทรสุขศรี ชุมชนโนนเค็ง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

Loading