22 ต.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

Loading