25 ต.ค. 2562 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประกวดมารยาทไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ปีการศึกษา 2562 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

Loading