13 พ.ย. 2562 งานลูกเสือ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญ และเนตรนารี รุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 ประจำปีการศึกษา 2562 หลังจากพิธีเข้าประจำกองและประดับอินทรธนูลูกเสือสามัญ และเนตรนารี รุ่นใหญ่ทุกนาย ได้ร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดพื้นที่ภายในโรงเรียน

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

Loading