วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศได้ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินจากแจแปนด์ฟาวเดชั่น โดยท่านได้มาให้รายละเอียดการรับครูผู้ช่วยสอนชาวญี่ปุ่นและประเมินสภาพแวดล้อม รวมถึงด้านการจัดการเรียนการสอน เพื่อจัดสรรครูผู้ช่วยสอนชาวญี่ปุ่นให้กับโรงเรียนสตรีสิริเกศ

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

Loading