ขอแสดงความยินดีกับกลุ่มนักประดิษฐ์ นักเรียนกลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ประกอบด้วย นายคุณานนท์ ทองหล่อ , นายทักษ์ดนัย ไชยสิทธิ์ และนางสาวจิตต์อรุณ โพธิ์ศรี ครูที่ปรึกษา นางโสภา พิเชฐโสภณ และนางสาวปัทมาพร ทิศลี ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน และรางวัลสิ่งประดิษฐ์ยอดนิยม Popular Award ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศการประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ B2i 2019 หัวข้อ “นวัตกรรมเพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง Innovation for Smart mobility Challenge 2019” ระดับประเทศ ระหว่างวันที่ 13 – 15 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคาร KX – Krowledge Exchange กรุงเทพมหานคร

[srizonfbalbum id=380]

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

Loading