20 พ.ย. 2562 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมกับส่วนราชการในจังหวัดกิจกรรม จัดกิจกรรม “ปั่นไปเกี่ยว” สืบสานประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าว โครงการปลูกข้าวนาดำเกษตรอินทรีย์ ตามรอยพ่อหลวง ร.9 อย่างพอเพียง ณ แปลงนาสาธิต ไร่นาชุน – วัชระ อินทรสุขศรี ชุมชนโนนเค็ง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเกียรติจากนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานในพิธี โดยมีนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ หัวหน้าส่วนราชการ และแขกผู้เกียรติของจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมปั่นจักรยานไปที่แปลงนาสาธิต ไร่นาชุน – วัชระ อินทรสุขศรี ชุมชนโนนเค็ง และร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว สืบสาน วิถี ประเพณีลงแขกเกี่ยวข้าวตามรอยพ่ออย่างพอเพียง

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

Loading