ขอเชิญชวนประชาชนทั่วไป ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัด ศรีสะเกษ ประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์ ระดับประชาชน จังหวัดศรีสะเกษ ในงานเทศกาลงานปีใหม่ สี่เผ่าไทย จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปี 2563 ประกวดแข่งขัน วันที่ 3 ม.ค. 2563 ณ บริเวณเวทีกลาง สนามศาลากลางจังหวัดศรีสะเกษ รับสมัคร จำนวน 12 ทีม เปิดรับสมัครวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2563 หรือสิ้นสุดการรับสมัครเมื่อมีผู้สมัครครบ 12 ทีม ก่อนวันครบกำหนด (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์)

ผู้สนใจติดต่อขอรับระเบียบการและใบสมัครได้ที่ ห้องธุรการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ หรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.ssk.ac.th นำส่งใบสมัครด้วยตนเอง หรือส่งทางโทรสาร ที่งานธุรการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณแผนงาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทร. 045 612-868 โทรสาร 045 620-642

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

  1. นายเทพปทาน สีแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ โทร 06 2390 1383
  2. นายนิธิศ สายเชื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ โทร 09 8145 2577
  3. นายเอกรัตน์ ลับโกษา ตำแหน่ง ครู ชำนาญการพิเศษ โทร 09 8586 9899

รายละเอียด/ใบสมัคร : Download เอกสาร : ระเบียบและกติกาการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งพร้อมแดนเซอร์

ระเบียบและกติกาการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง63

 

Loading