กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (สพม.) กลุ่มสาระภาษาอังกฤษ ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 12 – 14 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2562

<< อัลบั้มภาพทั้งหมด >>

Loading