17 ม.ค. 2563 งานอนามัย โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวเพศศึกษาให้กับนักเรียน ตามโครงการจัดบริการให้คำปรึกษาและคัดกรองการติดเชื้อ HIV และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในกลุ่มเสี่ยง อายุ 13 – 18 ปี ในชุมชน เขตสุขภาพที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมชมพู ขาว ได้รับเกียรติจากนายนิธิศ สายเชื้อ รองผู้อำนวยการโรงเรียน มาเป็นประธานในพิธี

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading