26 ม.ค. 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ภาคเช้า จัดการประชุมในระดับชั้น ม.1 , ม.4 และภาคบ่าย ในระดับชั้น ม.3 , ม.6 โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้ปกครองให้ความร่วมมือเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading