31 ม.ค. 2563 กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศที่ 2 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรม “เปิดโลกภาษาต่างประเทศที่ 2 ตรุษจีนและตรุษญวน” ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ มาเป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น การแสดงของนักเรียนห้องเรียนภาษาต่างประเทศที่ 2 การเปิดร้านขายอาหารของนักเรียน การประกวดการแต่งกายของคณะครูและบุคลากรโรงเรียน เป็นต้น

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading