3 ก.พ. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมในการแข่งขันในรายการต่างๆ ดังนี้

  1. การแข่งขันตอบปัญหาคณิตศาสตร์ด้วยเครื่องคิดเลข CASIO (CASIO Math Competition 2019) ณ โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี
  2. แข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ประจำปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่ และระดับชาติ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
  3. การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ในโครงการเบ็ญจะมะมหาราชส่งเสริมคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 25 (MATH CONTEST 2019) ประจำปีการศึกษา 2562
  4. การสอบแข่งขันทักษะความเป็นเลิศทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนสตรีศึกษา จังหวัดร้อยเอ็ด
  5. การทดสอบอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ โรงเรียนยโสธรพิทยาคม
  6. การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2563 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในวันที่ 12 มกราคม 2563

โดยสามารถดูรายละเอียดต่างๆ ที่ URL >> https://drive.google.com/file/d/1ElERvZcwWzEe8j_YsDvs3jN1Gn3uUGiA/view

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading