12 ก.พ. 2563 กิจกรรมผู้บำเพ็ญประโยชน์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มแก่สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมเกศสิริ ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะครูผู้บำเพ็ญประโยชน์ร่วมมอบเข็มแก่สมาชิกผู้บำเพ็ญประโยชน์

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading