15 ก.พ. 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้น ม.5 โดยการประชุมครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading