21 ก.พ. 2563 งานมาตรฐานสากล ร่วมกับงานวิชาการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการนำเสนอผลงานนักเรียนในงานเวทีศักยภาพนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศ : Independent Study Symposium 2019 ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ มาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม และร่วมเยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในการนำเสนอผลงานที่นักเรียนร่วมจัดทำขึ้นมา

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading