ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2563

1.ประกาศโรงเรียน

ห้องเรียนพิเศษ English Program : EP ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

2.ห้องเรียน-ep-ม.1

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม : SMTE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

3.ห้องเรียน-SMTE-ม.1

ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม : SMTE ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

4.ห้องเรียน-SMTE-ม.4

ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP เน้นวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

5.ห้องเรียน-MEP-M-Sci-ม.4

ห้องเรียนพิเศษ Mini English Program : MEP เน้นภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

6.ห้องเรียน-MEP-M-Eng-ม.4

ห้องเรียนพิเศษภาษาจีน – ภาษาญี่ปุ่น  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

7.ห้องเรียน-ภาษาจีน-ญี่ปุ่น-ม.4

ห้องเรียนพิเศษนิติศาสตร์ – รัฐศาสตร์  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

8.ห้องเรียน-นิติาสตร์-รัฐศาสตร์-ม.4

 

หรือ ดูรายละเอียดทั้งหมดได้ที่ >> https://drive.google.com/drive/u/3/folders/1_8qXqSgwEy8pCUFeKsDbkA1pGbuJa899

ห้องสอบ : https://drive.google.com/file/d/1AzoKCtRHhy8TCxOMjEHIBFqVo67miPg0/view

 

หมายเหตุ
วันสอบคัดเลือก
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 วันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.
– ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 8 มีนาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.00 น.

Loading