27 มี.ค. 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ต้อนรับนายปกิรนันท์ นามจันทรา รองผอ.โรงเรียนยางชุมน้อยพิทยาคม ในโอกาสย้ายมาปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading