สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 , 3 , 5 , 6
ชำระเงินได้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป
ณ ห้องการเงิน อาคาร 3

Loading