วันที่ 18,19 ก.ค. และ 1 ส.ค. 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศจัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูที่ปรึกษา ร่วมให้การต้อนรับผู้ปกครองนักเรียนอย่างพร้อมเพรียง

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading