5 ส.ค. 2563 ศึกษานิเทศน์ สำนักเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 นิเทศติดตามการจัดกิจกรรมโรงเรียนสุจริต โรงเรียนสตรีสิริเกศ ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading