18 ส.ค. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีถวายเครื่องราชสักการะเทิดพระเกียรติพระบิดาวิทยาศาสตร์ไทย ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ลานพระบรมรูปพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย อาคารวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติจากนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี โดยมีคณะครูและบุคลากรและนักเรียน ร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทุกวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อแสดงถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย”

Loading