กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ รับสมัครนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563  จัดแข่งขันในวันที่ 15 กันยายน 2563 รายละเอียด ดังนี้

ประเภทเดี่ยว ได้แก่ สูตรคูณ ซูโดกุ เวทคณิต คิดเลขเร็ว คณิตศิลป์ >> คลิกสมัคร

ประเภททีม ได้แก่ เอแม็ท หมากล้อม >> คลิกสมัคร

Loading