7 ก.ย. 2563 ศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคล เพื่อความเป็นเลิศ (Human Capital Excellence Center: HCEC) ศูนย์โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมจัดการอบรมพัฒนารองผู้อำนวยการสถานศึกษาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา โดยมีนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและครูต่างชาติโรงเรียนสตรีสิริเกศ เป็นวิทยากร การพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading