8 ก.ย. 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจากโรงเรียนในโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 ศึกษาดูงาน “การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาสู่มาตรฐานสากล” โดยมีผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียง

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading