10 ก.ย. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ จัดกิจกรรมฝึกทักษะอาชีพ โครงการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเรียนรู้แห่งศตวรรษที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิทยากรให้ความรู้ในรูปแบบฐานการเรียนรู้ จำนวน 9 ฐาน คือ

  1. ฐานการจัดแจกันดอกไม้แห้ง
  2. ฐานการทำขนมไทย
  3. ฐานการทำขนมเบเกอรี่
  4. ฐานรังสรรค์ภาพด้วยสีอะครีลิค
  5. ฐาน Cactus ดินปั้น
  6. ฐานเดคูถาด
  7. ฐานการจัดสวนขวดแก้ว
  8. ฐานกระเป๋าแซ่วแสนสวย
  9. ฐานงานประดิษฐ์บายศรีจิ๋ว

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading