15 ก.ย. 2563 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันอย่างมากมาย

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading