16 ก.ย. 2563 งานอนามัยโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมตามโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมชมพูขาว

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading