16 ก.ย. 2563 กิจกรรมยุวกาชาด โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาดและกิจกรรมแสดงมุทิตาจิต สำหรับครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาดที่จะเกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษา 2563 คือ ครูเอื้อมพร สหธรรมมิกะชาติ และครูจุรีรัตน์ วรรณวงศ์ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading