63-09-19-มุทิตาจิตเขาใหญ่

19 – 20 ก.ย. 2563 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรม “สตรีสิริเกศ ร้อยรัก ถักทอความผูกพัน สู่วันเกษียณ อย่างภาคภูมิ” ให้กับผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ โรงแรมเดอะเปียโน รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading