กิจกรรมมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ โดยห้องพิเศษ SMTE ม.ต้น

22 ก.ย. 2563 คณะครู และนักเรียน ห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 จัดกิจกรรมมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading