26 ก.ย. 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรม การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชมพู-ขาวสัมพันธ์ รับขวัญน้องใหม่” ณ ห้องประชุมเกศสิริ โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นต้อนรับและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานให้กับคณะครู/บุคลากรที่ย้ายมาดำรงตำแหน่ง / บรรจุใหม่ที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ ให้เกิดความรัก ความสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ได้รับเกียรติจากคณะครูชมรมครูเก่าโรงเรียนสตรีสิริเกศ ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading