29 ก.ย. 2563 งานโรงเรียนสุจริต กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดโครงการค่ายทักษะชีวิต “คนดีของแผ่นดิน” (เยาวชนไทย หัวใจ Strong) ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading