7 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมใหญ่ผู้แทนสมาชิกสามัญประจำปีและเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ณ ห้องประชุมอาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยมีการคัดเลือกกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู ชุดที่ 16 เนื่องจากกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู ชุดที่ 15 ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบวาระ

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading