7 พ.ย. 2563 กลุ่มบริหารงานบุคคล โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองและครู โรงเรียนสตรีสิริเกศ สมัยที่ 15 ณ ห้องประชุมเกศสิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เพื่อร่วมปรึกษาหารือ และนำเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาความก้าวหน้าของโรงเรียน

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading