วันที่ 19 พ.ย. 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนสตรีสิริเกศร่วมรำในพิธีเปิดงานเฉลิมฉลอง 238 ปี จ.ศรีสะเกษ ซึ่งชาวจังหวัดศรีสะเกษ ได้จัดงานนี้ขึ้นเพื่อแสดงออกถึงความตระหนักและความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันเจริญ รุ่งเรืองของ จังหวัดศรีสะเกษ และเสริมสร้างความรักความสามัคคี ตลอดทั้งเพื่อสืบสาน รักษาและต่อยอดมรดกภูมิปัญญาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมให้ยั่งยืนสืบไป ในงานมีนางรำจากทุกอำเภอทั้ง 22 อำเภอของ จ.ศรีสะเกษ กว่า 20,000 คน ร่วมกันรำเฉลิมฉลองเต็มทุกพื้นที่ของเกาะห้วยน้ำคำอย่างยิ่งใหญ่ตระการตา

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading