วันที่ 4 ธ.ค. 2563 นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ และนายเทพปทาน สีแก้ว รองผู้อำนวยการ กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ร่วมพิธีเปิดงานวันคนพิการสากล จังหวัดศรีสะเกษ ที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading