ผลการเรียนระบบออนไลน์

ประชาสัมพันธ์ งานวิชาการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ระบบออนไลน์

เว็บไซต์ : https://www.dograde.online/satreesiriket
วิธีเข้าระบบ
1. ชื่อเข้าระบบ : เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
2. รหัสผ่าน : วันเดือนปีเกิดนักเรียน โดยพิมพ์ในรูปแบบ วัน/เดือน/พ.ศ.เกิด
เช่น วันเกิด : 11 พฤษภาคม 2563 ให้พิมพ์ในรูปแบบ 11/05/2563
หมายเหตุ
– ถ้าวันหรือเดือน เป็นหลักเดียว ให้ใส่ 0 นำหน้า
– ไม่สามารถใช้เลข 13 หลักผู้ปกครองดูได้
– เอกสารในเว็บไซต์เป็นเอกสารสำเนา ไม่สามารถนำไปใช้จริงได้ ถ้าต้องการใช้เอกสาร ให้ติดต่อกลุ่มบริหารงานวิชาการ

 

Loading