วันที่ 9 ธ.ค. 2563 งานโรงเรียนสุจริต กลุ่มบริหารงานบุคคล จัดกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนร่วมกล่าวปฏิญญาโรงเรียนสุจริต ร่วมแสดงสัญญลักษณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ในโอกาสวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล ณ โดมโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading