15 ธ.ค. 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ ต้อนรับโรงเรียนพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ ในการมาศึกษาดูงานโรงเรียนมาตรฐานสากล โดยมีนายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูร่วมให้การต้อนรับ

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading