17 ธ.ค. 2563 ธนาคารออมสินมอบเงินสนับสนุนโครงการธนาคารในโรงเรียน โดยมีนายฉัตรชัย สุวรรณพรหม หัวหน้างานอาคารสถานที่ เป็นตัวแทนรับมอบเงินดังกล่าว

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading