22 ธ.ค. 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดการประชุมมูลนิธิหม่อมคำเมียง ชุมพล ณ อยุธยา ณ ห้องประชุมกาญจน์สิริ โรงเรียนสตรีสิริเกศ โดยมีผู้แทนมูลนิธิ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูเข้าร่วมประชุมผลการดำเนินการประจำปี

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading