3 มิถุนายน 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ กลุ่มภาษาต่างประเทศที่ 2 โรงเรียนสตรีสิริเกศ จัดกิจกรรมพี่น้องจีน-ญี่ปุ่นสัมพันธ์และเสริมสร้างแรงบันดาลใจ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา มหาราชินี ได้รับเกียรติจากนายภูมิภัทร มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนมาเป็นเกียรติในกิจกรรมดังกล่าว

ประมวลภาพกิจกรรม

Loading