วันที่ 5 กรกฎาคม 2565 ดร.ภูมิภัทร มาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันคิดเลขเร็ว ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมสตรีสิริเกศ

Loading