วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาได้จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2565 ณ โดมสตรีสิริเกศ

Loading